Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Militairen. Rarren met:

a

' V

Ondei officieren en £

minderen. • a 3j

Samenstelling. ~ | J| -a Toelichtingen.

S . lil o Ó

g S £ §, E -s 2' -d f

S- s « Êr .5 « S t) £

•- e- ^ s, 3 -2"° § «

O © g ?°S3T3"S CL, P«

cs £ J2 hir «

O w £ f§ vg 03 _

■ — T f 1 ! ' ~~

IV. Dienst bij de veldslachterij (6).

Gegradueerden — 3(10) 3(") — I ~ ~ ~

Fuseliers - - 3( ) ~ J _

Slachters.... — — ' ' «o _ <9

Vleeschkarren — —

}»..

Totaal 3 6 27 - 42 42

: , | ip

RECAPITULATIE.

Verplegingstrein bij het Veldleger.

3 Verplegingsafdeelingen 3 9 6 _ ~

Dienst bij de bakkerij - " ~ 42 _

Dienst bij de veldslachterij — 0 b 11

S..

Totaal Geneeraal 4 22 46 33 * 384 1 345

,!« i__

B. Verplegingstrein bij e^andige Brigade.

I. Staf van den verplegingstrein. 0 Keenden.

I U 1M- 1 bereden luitenant of onderofficier-kwartiermeester en 1

Kapitein commandant * - ~ ~ _ 7 , ~ — ... |?hrSje/. tevens v/d administratie van den munitietrein.

Administratief personeel — -() w U ;an net hospitaal personeel.

Geneeskundig personeel ( ) M> — — L _ - ) Voor het vervoer van officiers-bagage, kookgereedsctaap etc.

■Wielrijders — ^ ~ — ~ — ( ) OT "et toezicht in de bakkerij.

Zadelmaker.'. . '. '. '. '. '. '. '. ~ — ~ \ L ~ ~ (° Geleiders broodtransporten

Hoefsmid — — ~~ T~ ~~ ' ' oov. "e^ toezicht m tle slachterij.

Raffaepkarreii f) • • • — — — — k ' ' — (") Geleiders vleeschtransporlen.

uagageKarren , W NI. 1 Eur. en 9 Chincesche of Inlandsche slachters.

Totaal 15—2 4 1 — W Dos S dos.

K' 1 (") Reeds uitgetrokken bij den munitietrein.

II. Verplegingsafdeeling van 4 sectiën. | NB" ^J^n™'voe'' van ™rplegingsartikelen met vaartuigen

FuseliersT"*6" — — 8 — ~ — — per sectie van 4 vaartuigen (prauwen):

Vivreskarren !!!!!! 1! 111^^ ^ • - - - - - 48 - 48 1 gegradueerde.

viviesKdireu ^ ^ fuseliers.

A 8 prauw voerders.

Totaal j — 4 8 — 56 — 48