Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spreek en Schrijftaal; Ivoiïewijnisme 1807 239

Spreekoefeningen 1897 253

Éene Hoogere Burgerschool te Djogja 1897 25C>

Subsidiën aan particuliere scholen 1898 265

Ervaring 1898 . 270

Examens 1898 281

Bezoldiging der leeraren bij het Middelbaar Onderwijs 1898 . 288 Het laatstgehouden toelatingsexamen voor het Gymnasium

Willem 111" 1898 289

Promotie aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes 1898 . . 294

Inlandsch Onderwijs 1898 298

Schooljaren bij het Middelbaar en bij het Lager Onderwijs 1898. 309

Een woord tot afscheid 1898 318

Middelbaar Onderwijs. Toelatingsexamen op de Buitenbezittingen 1899 320

Het Departement van Onderwijs. Eeredienst en Nijverheid 1901. 330

Een woord tot besluit 339

Sluiten