Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spijt mij, dat ik niet ook de melodie er van kan aangeven *).

I.

Tabeh, Nonna, tabeh!

Saja mahoe pigi:

Djangan sakit hati,

Saja datang kombali.

II.

Makan sirih satoe,

Djangan boeang loedah.

Mintah tjioem satoe,

Djangan bilang soedah.

III.

Tjintang, tjintang tjaoe,

Tjintang sama rata.

Nonna doedoek djaoe,

Toean maïn mata,

enz.

Vrije Vertaling.

Dag, Meisje! Goeden dag!

Helaas! ik moet van hier;

Maar wees daarom niet treurig,

Want spoedig keer ik weer.

*). Die melodie komt voor op de laatste bladzijde van mijn boek: „De laatste Radjah van Lombok", een treurspel in vijf bedrijven (1896).

Sluiten