Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het laagste studiejaar van de kweekschool waren toegelaten; het was dus eigenlijk voor het admissieexamen tot de kweekschool. Ik laat hier de eerste en de laatste van de vijf volgen, alsook de bewerking, zooals die ingeleverd werd door den leerling, die het eerst klaar was met zijne taak. Alleen zijn de Maleische woorden door Hollandsche vervangen, overigens is niets veranderd.

N°. 1.

Het vierde gedeelte van een werk wordt door 9 menschen in 1 Va week verricht. Hoeveel dagen behoeven 15 menschen voor /3 van dat werk?

Oplossing van N°. 1.

"Ai werk VI1/ week=

Zij werken 15 menschen , X' "

9 menschen

'Va ^eik v 6 weken =

15 —X 1 werk 9 m.

X 54 weken =

15 V 1 werk

1 in.

a/„ werk . , „ . ,

15 X 1 werk X 54 weken =

2/.. werk . ... ,

. .' , rX18 werken

5 X 1 werk x

'/■> wo1'^ X 18 weken = 2/,r, X 18 weken =

5 werk

2'2 /r week = 14% dag (de week op 6 werkdagen gerekend). N°. 5.

18 X33+ 18 j_ ? — 83 = 43—5-

Sluiten