Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongens, wat wel een argument was tegen de toelating van meisjes op de bestaande Hoogere Burgerscholen.

Verder wenschen we hierbij rekening te houden met het begrijpelijke verlangen van vele ouders, dat hun dochters examen doen als onderwijzeres.

We weten wel, dat het de roeping is van de school ontwikkelde menschen te vormen, niet op te leiden tot een bepaald vak (dit is zelfs zoo dikwijls en van zoo verschillende zijden herhaald, dat in enkele gevalen een klein beetje twijfel gewettigd mag geacht worden); maar toch zouden wij wenschen; dat meisjes, die den cursus van een school, als welke we bedoelden, met vrucht gevolgd hadden, ongeveer bekwaam waren om examen te doen als onderwijzeres. Dit zou den goeden gang van het onderwijs in geenen deele in den weg behoeven te treden, zooals we bij gelegenheid hopen aan te toonen.

Deze twee zaken vooropgesteld, zullen wij in een volgend artikel het een en 't ander in 't midden brengen over de wijze, waarop naar onze bescheiden meening scholen voor U. L. onderwijs voor meisjes ingericht behoorden te worden.

Een beroemd man heeft gezegd: „Wat men gemeenlijk een goed opgevoegde jonge dame noemt, is een zeer slecht opgevoed jong meisje, dat niets degelijks geleerd heeft".

Deze uitspraak is in Europa niet zelden toepasselijk op meisjes, die een Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus doorliepen, doch deze eenige jaren achter den rug hebben. Wat is hiervan de oorzaak? Niets anders dan zelfmisleiding.

Sluiten