Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEÏf STRENGERE TUCHT

OP ONZE

Openbare Scholen.

(Opgenomen in het „Batciviaasch Nieuwsblad" van 2 en 3 Februari 1894).

Nu het „Reglement van Orde, Tucht en Beheer" herzien zal worden, stel ik mij voor een en ander in het midden te brengen omtrent orde en tucht in de school.

De school moet, laat ik liever zeggen moest, niet alleen onderwijzen, maar ook opvoeden. De kinderen moeten er niet alleen verstandelijk, maar ook zedelijk ontwikkeld worden, dat hebben zij waarlijk even noodig als lezen en schrijven. Maar dat doet immers onze school? Zij leidt immers op tot alle, zegge alle, Christelijke en maatschappelijke deugden; zoo althans staat in onze wet. Er is veel vroom en onvroom zelfbedrog in de wereld, en vooral is dit bij ons onderwijs het geval. Ik heb een ondervinding van meer dan twintig jaren in zake openbaar en bijzonder, lager en middelbaar onderwijs; welnu 't is mijn overtuiging, dat in Nederland, en meer nog hier te lande, slechts bij uitzondering van opvoeding door de openbare school sprake wezen kan; dat niet zelden de kinderen door de school niet deugdzamer, niet fatsoenlijker worden, maar dat menig kind juist door de school

Sluiten