Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scholen staat de onderwijzer maar te vaak machteloos tegenover onwillige leerlingen.

I)e duitsche onderwijzer heeft niet alleen gezag over zijn leerlingen in de school, maar ook daarbuiten. En kom nu eens bij ons. Eenigen tijd geleden kon men in de dagbladen lezen, hoe een leerling van een der amsterdamsche scholen, die wat kras werd toegesproken, zich voor zijn onderwijzer posteerde met de woorden: „Raak mij niet aan, anders gaat vader naar den burgemeester en dan wordt ge ontslagen!" Inderdaad, in onze openbare scholen kan men het als regel beschouwen, en in vele bijzondere scholen is de toestand niet beter, dat van opvoeding zoo goed als geen sprake meer is.

Een gunstige uitzondering maken in Nederland nog sommige dorpsscholen, waar de onderwijzer zich volstrekt niet stoort aan de moderne wijsheid in dit opzicht, maar zich eenvoudig als heer in de school en als medeopvoeder der schooljeugd ook buiten de school beschouwt. Jongens, die op weg naar of van de school iets uitvoeren, wat slecht of verboden is, en die daarbij door den „meester" gezien worden, gaan den volgenden dag met looden schoenen naar de school. Het komt niet in hun hoofd op 0111 te zeggen, wat een bengel uit een stad al heel gauw zou doen: dat gaat hem niet aan, 't is buiten de school gebeurd.

Waar zóó de onderwijzer nog kan optreden, daar is de school ten zegen voor het volk; daar staan school en onderwijzer in hooge achting bij de burgerij. Doch dit is uitzondering; en nu moge men in Nederland en hier in Indië telkens grootere sommen

Sluiten