Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toezien, hoe hij niet alleen niet gehoorzaamd, maar zelfs bespot en gehoond wordt.

En waartoe dient zijn studie, zijn goede wil, zijn edel streven wellicht: eet age est sans pitié.— Zij, die zoo ernstig tegen lichamelijke straffen te velde trekken, hebben de meerderheid op hun hand, maar . . . er zijn meer onverstandigen dan wijzen en al mag onze school al niet meer opvoeden, ze mag toch nog onderwijzen en als ze dat zal doen, moet de leerling gehoorzamen en dat kan op dit oogenblik niet bevolen worden; de onderwijzer, leeraar of docent kan alleen hopen, dat zijn leerlingen gehoorzamen; als ze 't niet doen en een beetje hard van harte zijn, dan kan de stumper zich zijn leven lang laten plagen martelen, folteren, hij kan er niets aan doen". En verder: „laat er eens één man gevonden worden, die openlijk durft tegenspreken, dat er in Nederland mannen van grondige wetenschap, rijpe ervaring, edel karakter en warme liefde voor 't onderwijs en voor de leerlingen gevonden worden, wier leven een hel is, daar zij overgeleverd zijn aan de kwellingen van onopgevoede of verwende leerlingen, tegenover wier helsch vernuft zij eenvoudig machteloos staan. Zoolang de wetgever aan die jeugdige boosdoeners vrij spel laat en duldt, dat er straffeloos gespeeld wordt met het levensgeluk, den goeden naam, de gezondheid van vele, vaak hoogst verdienstelijke mannen, zoolang een dergelijke, hoogst belangrijke stof buiten behandeling wordt gelaten, is een schoolwetgeving een heel aardig politiek tournooi, niet dwazer of onbeduidender dan andere, maar heeft ze in allen gevalle hoegenaamd

Sluiten