Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven behoorlijk te leeren en die veel liever allerlei kattekwaad of erger uitvoeren. In een goed ingerichte school, dus eene waar niet de phrase regeerde doch het gezond verstand en een ernstige bezorgheid voor de toekomst der leerlingen, en waar tevens den leeraren of onderwijzers de noodige macht verleend was, daar zou van zoo'n leerling wat terecht komen, terwijl hij nu, tot ergernis van zijn ouders en tot latere ergenis van zich zeiven, niets bereikt. Hij heeft in de toekomst één troost, nl. dat hij alleen de „natuurlijke straf" draagt van zijn luiheid en zijn onwil. Op blz. 7 van het „Algemeen Verslag van Middelbaar en Lager Onderwijs voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden over 1892" vindt men, dat bij het begin van den cursus 1891/92 in het eerste studiejaar van het Gymnasium W. III. te Batavia 77 leerlingen zaten en in liet 5e studiejaar slechts 17; in Semarang zaten in de le klasse 36, in de 5e klasse 9 leerlingen, en in Soerabaja waren die getallen respectievelijk 59 en 10, zegge 10, en zulks ondanks een overdreven toegevendheid bij de overgangsexamens, waardoor bij de eindexamens bij alle mogelijke toegevendheid soms toch nog een beduidend percentage moet worden afgewezen. Deze onvoldoende resultaten vinden zeker voor een gedeelte hun grond in gebrek aan goeden wil van de zijde van vele leerlingen, want de ervaring leert, dat het getal van hen, die bij behoorlijke vlijt en volharding geen eindexamen kunnen doen, niet groot is. Is het wonder, dat volgens de dagbladen de Minister van Koloniën aan de Indische Regeering heeft gevraagd, of de resultaten

Sluiten