Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet laten verwilderen, niet geheel kan gemist worden. Er zijn in elke school kinderen, die alleen door kastijding in orde kunnen gehouden worden.

Lord Meatli en dr. Thomas Hawksley betoogden dit met klem, en aan hun zijde schaarden zich (blijkens de brieven in de „Times") philantropen

en paedagogen bij de vleet De onderwijzer

voelt, dat hij zijn invloed en zijn gezag in de school verloren heeft, en de jongens, zooals dr. Hawksley zegt, zijn op weg om „zoo onhandelbaar en zoo gevaarlijk te worden als dolle honden", dank deijacht op populariteit en den triomf van valsche teergevoeligheid over ervaring en gezond verstand".

Maar wat ware nu hier in Indië de gewenschte toestand? Moet lichamelijke straf weer worden toegelaten op de Lagere School, .om voor dezen keer van de noodige strafmiddelen op de Middelbare School maar te zwijgen?

Mij dunkt, hier geldt:

Wo Strenge sich und Milde paaren,

Da f/iébt es einen guten Klang.

Meent onze Regeering en dit wellicht terecht, dat een terugkeer tot lichamelijke straf op de lagere school te zeer in strijd zou zijn met onzen volksaard en onze gewoonte, zoo geve men in elk geval den hoofdonderwijzer de bevoegdheid om een leerling wegens wangedrag voor twee dagen naar huis te zenden, waarvan aanteekening moet gehouden en den ouders aanstonds kennis moet gegeven worden.*) In urgente gevallen, wanneer de hoofdonderwijzer

*) Dit recht is thans aan het hoofd der school toegekend, 1900.

Sluiten