Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROTEOTIE&EEST IS IÏÏDIE.

(Komt voor in 't „Bat. Nieuwsblad van 8 Maart 1894. Ofschoon dit artikel niet handelt over het „Schoolonderwijs in Nod.-Indië", staat het toch in een nauw verband met de opvoeding der jeugd, en daarom meende ik. dat het hier gevoegelijk kon worden opgenomen).

In een bekend Duitsch gedicht ligt een vader op sterven. Zijn drie zoons staan om hem heen. Den eerste geeft hij een deel van zijn nalatenschap, de rest is voor den tweede.

„Maar vader", zegt de derde zoon, die alles behalve snugger is, „maar vader, dan blijft voor mij niets over". „O," zegt de vader, „voor u ben ik volstrekt niet bang, gij komt door uw domheid voort".

Men zegt, dat ook anderen dan die onterfde zoon door hun domheid zijn vooruitgekomen. En dat is niet onnatuurlijk. Wij begrijpen, al vinden wij het jammer, dat bv. een acteur of een actrice van naam er vaak de voorkeur aan geeft, zich door middelmatigheden te omringen. Wij begrijpen ook, dat in sommige gevallen voor een ambtenaar ot bv. een chef van een particulier kantoor, zeltverloochening noodig wezen kan om een ander, die hem in talent evenaart of overtreft, onder ot naast zich te wenschen. En waar onwetendheid al geen

Sluiten