Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liever nog, dat uw kroost later eens schade lijde door te veel vertrouwen op de rechtschapenheid van anderen, dan dat hun ijver en hun goed geloof in de raenschheid al vroegtijdig geschokt worden door wantrouwen tegenover hen, die boven hen staan of eerlang zullen staan. Er zijn menschen, die altijd graag 't beste, en andere, die bij voorkeur 't ergste van hun evenmenseh gelooven. De eersten zijn in den regel niet de slechtste, en de laatsten zijn zeker de beminnelijkste niet.

Sluiten