Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onderwijzer eenvoudig de fouten, de leerling veegt liet werk uit of legt liet weg en . . . maakt een volgenden keer dezelfde fouten).

Onder No. 2 stelde ik als eisch, dat liet huiswerk, vooral in de lagere klassen, weinig zij. Grootere jongens en meisjes, die een openbare school bezoeken en dus om één uur naar huis komen, kunnen wat meer doen; toch zou ik een taak, die een uur tijd eischt, als het maximum beschouwd willen zien.

De jongeling of het meisje komt kwartier na éénen thuis, is om twee uur klaar met eten. ^ ie van half acht gewerkt heeft, en nog wel gewerkt met het hoofd, heeft in ons klimaat zeker ïust noodig, en zoo gaan de kinderen dan ook wel in de meeste huishoudens slapen of anders toch rusten tot, laten we zeggen, half vier. Nu weer werken tot half vijf; dan volgt baden en kleeden, en liet is vijf uur. Daarna komt wellicht muziekles of privaatonderwijs in een ander vak of wel oefening op de piano tot zes uur. Dit is een voor de kinderen nog gunstige regeling. Maar neem nu eens een school, die 0111 half vier eindigt, en waarbij een veel grootere taak als huiswerk meegegeven wordt.

Waarlijk, 't is in mijn oog onverantwoordelijk van ouders en onderwijzers!

Voor een vroolijk spelen en ravotten is geen tijd meer; de Indische kinderen hebben in zekeren zin geen jeugd meer, nog minder dan de Nederlandsche, die het tegenwoordig ook hard genoeg te verantwoorden hebben. En wat is het resultaat? Maar

Sluiten