Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven

komen

enz.

Of wel bv:

In't meervoud over te brengen, tevens in den

onvoltooid verleden tijd:

De koe van mijn buurman graast in de weide

dicht bij den stal, die . . . enz.

dan leeren de kinderen de woorden en de taalvormen en tevens de spelling van die woorden en vormen. Maar waartoe dient toch liet schrijven van oefeningen, als die voorbeelden van zooe\en uit „Denken en stellen?" Men kan die soort oefeningen evengoed mondeling nemen, de woorden of uitdrukkingen, waarom het te doen is, leert men even goed, en de spelling geeft bijna geen enkele moeielijkheid, waardoor liet schrijven overbodig, dus nutteloos is. In 't algemeen moest een onderwijzer nooit werk opgeven, zonder zich vooraf de vraag te stellen, in hoeverre dit werk den kinderen iets leert, wat deze nog niet kennen of wel het geleerde leert toepassen. De ouders, die zich geregeld met het huiswerk hunner kinderen bemoeien, zullen van sommige scholen de ervaring opdoen, dat deze vraag niet altijd gesteld, en dé taak dus wel eens onoordeelkundig wonlt gekozen.

Voor het huiswerk worden, evenals voor elke andere taak, één of meer goedkeuringen toegekend, (locl! __ hoe is zoo iets mogelijk, zou men zeggen — in misschien de helft der lagere scholen moeten de leerlingen ieder zijn eigene, of wel moet een dei leerlingen voor allen, de lijst van die goedkeuringen

Sluiten