Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenals dit in Frankrijk en Engeland geschiedt, van een eenvoudig netten band voorzag.

En moge dan zoo'n boek op den catalogus geplaatst worden, en alle andere leesboeken voor.de hoogste klasse daarvan verdwijnen, om er nooit meer op terug te keeren, tenzij één enkel ervan als aanvullingslectuur voor scholen, waar deze mocht blijken noodig te wezen. Evenzoo moeten wij, dunkt mij, streven naar eenheid van boeken voor rekenen, voor geschiedenis, kortom voor alle leervakken van de Lagere School.

Sluiten