Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat was te duur. Op hoeveel bureau's en kantoren zal men soortgelijke ervaringen hebben opgedaan, hoeveel werk zal steeds gecontroleerd moeten worden, omdat het den maker, niet aan kennis, maar aan stiptheid mangelt? Nu weet ik wel, dat meerdere of mindere nauwlettendheid ook met den leeftijd samenhangt, en dat van een jongmensch van achttien jaren in den regel niet zulk nauwkeurig en geacheveerd werk verwacht mag worden als van iemand, die tien jaar ouder is; maar toch, de school kan in dit opzicht vrij wat doen bij consequente doorvoering van den eisch, dat alle werk accuraat, met zorg worde afgemaakt, dat alle schoolbehoeften er steeds netjes uitzien. In sommige lagere scholen bestaat de m. i. goede gewoonte om boeken, leien e. d. op een bepaalden dag van de week aan eene nauwkeurige inspectie te onderwerpen. Hierbij wordt dan eene extra-goedkeuring toegekend voor bijzondere orde de netheid. Als de leerlingen weten, dat slordig werk moet worden overgemaakt, dan komen zij er al gauw toe alle schriftelijk werk, eer zij dit als af beschouwen, nog eens na te lezen, wat al veel gewonnen is.

Zal de openbare school met goed gevolg opleiden tot orde en stiptheid, dan is het natuurlijk in de eerste plaats noodig, dat de onderwijzer zelf van de groote beteekenis daarvan diep doordrongen zij; woorden wekken, voorbeelden trekken. Vooral moet alle onderwijs volgens een vast, vooraf goed doordacht plan gegeven worden. „Es inusz", zegt een Duitscli paedagoog, „eine Stufenfolge in der Erkenntnis eintreten, in welcher jeder neue Begriff

Sluiten