Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nur ein kleiner, fast unmerklicher Zusatz zu tief eingepragten unvergeszlichen friiheren Erkenntnissen ist". Natura non agit per saltum: de natuur doet niets sprongsgewijs. De onderwijzer mag deze waarheid nooit uit het oog verliezen; ook de minste zonde daartegen wreekt zich onverbiddelijk. En wanneer wij onderwijzers vaak niet tevreden zijn over de verkregen resultaten, dan is zeker dikwijls in die richting de fout te zoeken. „Orde is het halve werk"; maar als dit waar is, en de orde in 't algemeen van zoo hooge paedagogische beteekenis is, hoe komt het dan, dat op onze scholen geen cijfer wordt toegekend voor ordelijkheid en stiptheid? Ik ben geruimen tijd werkzaam geweest aan een Handelsinstituut in Duitschland. Daar werd in eene vergadering van leeraars het cijfer voor „Ordnung und Piinktlichkeit" voor eiken leerling zeer consciëntieus vastgesteld, en als iemand dit overbodig of minder noodig genoemd had, zou men verbaasd hebben opgezien, en wellicht geantwoord hebben met Schiller's:

„Heil'ge Ordnung, segenreiche Himmelstochter". . . en wat verder volgt.

Salemba, December 1895.

Sluiten