Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR AANLEIDING

VAN DE

Aanstaande lodatiiraairas

VOOR DE

Hoogere Burgerscholen.

(Opgenomen in het: „Het Onderwijs'' van 18 Aplil 1896, No. 16).

Eenige jaren geledon heb ik in een tweetal hoofdartikelen in de „Soerabaja-Courant" de wettelijke eischen nagegaan voor het admissie-examen voor de Hoogere Burgerschool te Soerabaija en tevens uiteengezet, hoe die eischen door het examineerend leeraars-personeel aldaar werden opgevat. Ik denk, dat het zijn nut kan hebben hetzelfde te doen in algemeenen zin en tevens meer bepaaldelijk in betrekking tot het admissie-examen voor Afd. A. van het Gymnasium „Willem III" te Batavia, dit vooral ook voor onderwijzers in het Binnenland, die leerlingen voor het examen opleiden. Het is mij toch meermalen gebleken, dat overigens goed ontwikkelde aspiranten uit de Binnenlanden niet konden toegelaten worden, wijl zij in een paar vakken te kort schoten, wat blijkbaar geheel of

Sluiten