Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeeltelijk een gevolg daarvan was, dat bij hun onderwijs niet voldoende rekening gehouden was met de eischen voor hun examen. Zoo kon ook een leerboek voor de lagere sc'.ool ontstaan (Leerboek voor de hoogste klasse der lagere school, in 't bijzonder voor hm, die voor Hoogere Burgerschool of Gymnasium worden opgeleid), dat zoo enorm veel van het geheugen der leerlingen vordert, dat een criticus zijn afkeurend oordeel met de verzuchting besloot: „Arme Kinderen!" Wat is de schuld, dat zulk een boek zijn weg kon vinden, het beleefde reeds spoedig een tweeden druk, en dat dus een onderwijs, daarmee in overeenstemming, kan gegeven worden? Is het onbekendheid met de eischen van de zijde des schrijvers en van hen, die 't boek gebruiken, of heeft de ervaring hun geleerd, dat de grens, door die eischen aangegeven, soms overschreden en verre overschreden wordt? Ik wijs er op, dat die eischen voor de drie Hoogere Burgerscholen niet wezenlijk verschillen.

Voor de aspiranten en hunne ouders is het eene vraag van groot gewicht, of de eersten al dan niet zullen in staat geacht worden het onderwijs aan een onzer middelbare scholen met vrucht te volgen. Op die scholen toch wordt de gelegenheid geboden algemeene ontwikkeling deelachtig te worden en zich te bekwamen voor eene goede betrekking in de maatschappij, hetzij als gouvernements-ambtenaar, hetzij als particulier. Voor Batavia moet, overeenkomstig het Programma, vastgesteld door het College van Curatoren van het Gymnasium Willem III op 2 Maart 1874, de candidaat bewijzen geven:

Sluiten