Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelsrekenen voordoen? Ik geloof, dat het tot geene bijzondere nioeielijkheden aanleiding geven zou, en men bedenke, dit kan niet licht te vaak herhaald worden, . . . dat wij moeten onderivijzen, met voor de school, maar voor het leven.

Naschrift, 1900. Een curieuse manier van beredeneerd oplossen van rekensommen is de volgende, die thans bij sommigen gebruikelijk is:

Eene vrouw verkoopt 12 kippen tegen een kwartje het stuk. Hoeveel ontvangt zij voor die kippen ?

Oplossing aldus:

Eene vrouw verkoopt 12 kippen tegen een kwartje het stuk.

Eene vrouw ontvangt voor die kippen 12X25 ct. = 300 ct. == 3 gl.

Vroeger zou de oplossing aldus geluid hebben:

Die vrouw ontvangt 12X25 ct. = 300 et. = 3 gl.

Waartoe de eerste helft van de oplossing? Waarvoor is 't noodig een gedeelte van het gevraagde nog eens te herhalen?

En dan dat: eene vrouw, dus une femme quelconque, niet eene bepaalde vrouw, n. 1. de in het vraagstuk bedoelde.

Wel een beetje zonderling!

Nu volgt de Aardrijkskunde. De candidaat moet bewijzen geven:

Sluiten