Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grijpen, wat ze zeggen of schrijven, en men hecht weinig waarde aan machinaal van buiten geleerde regels of aan de „niet begrepen voorschriften", waarvan het Programma spreekt.

Een practisch schoolman vertelde mij eens, hoe men bij hem op school eenigen tijd vóór den aanvang der toelatingsexamens ermee begon den leerlingen der hoogste afdeeling geregeld een schriftelijk proefwerk, ongeveer gelijk staande met het examenwerk, op te geven en hen dit te laten maken op een extra daarvoor verstrekt groot blad velijn papier, zooals ook op het examen geschiedt.

De meeste jongens hebben nog nooit anders geschreven dan op de lei en in een schrijfboek, en dan krijgen ze daar zoo in eens een groot vel papier voor zich, voegde hij er bij; dit draagt er al dadelijk toe bij hen geagiteerd te maken. Ik moest er in 't eerste oogenblik om lachen, doch bij eenig nadenken gaf ik hem gelijk. Mijn zegsman meende, dat het wel min of meer behoorde tot hetgeen men onder „africhten" verstaat. Ik vind van niet, en ik kan zeer goed begrijpen, dat onderwijzers er alles zooveel mogelijk op inrichten, dat hunne leerlingen hunne kalmte behouden.

Er mag wel eens met dankbaarheid op gewezen worden, hoe tegenwoordig verscheidene Gouvernements Lagere scholen de leerlingen, zonder zoogenaamde middagschool, klaar maken voor het admissie-examen, wat vroeger groote uitzondering was. Dit is zeker een krachtig bewijs voor den vooruitgang bij ons Lager Onderwijs, en het is tevens van groot belang, het is eene uitkomst zelfs

Sluiten