Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en den aanwezigen leeraar wendende, dankte hij hen voor hunnen ijver en hunne toewijding, en, mochten zij zich al eens teleurgesteld gevoeld hebben in de resultaten van hun werk, zoo herinnerde hij hen aan de woorden van den Prediker:

„Werp uw brood uit over het water en gij zult het vinden over vele dagen". Wat de mensch gezaaid heeft, moge hij niet aanstonds vruchten zien dragen, de oogst komt er niet te minder om.

ss

Sluiten