Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik voor mij zou niet zoover willen gaan, maar zou wenschen, dat vergaderingen van het onderwijzend personeel in het Reglement opgenomen waren, te houden zoo dikwijls het hoofd der school het noodzakelijk achtte. Verder moesten een paar vergaderingen, bijv. bij het hervatten der lessen na de vacantiën, bepaald voorgeschreven zijn. Ieder onderwijzer moest daar bevoegd wezen alles tei sprake te brengen, wat hij in 't belang van de school noodig achtte, m. i. zonder dat het hoofd der school verplicht was de zaken volgens de wenschen der meerderheid te regelen. erder moest het houden van notulen van die vergaderingen voorgeschreven zijn. Wanneer dan de Inspecteur bij zijn schoolbezoek kennis nam van die notulen, zouden hem somtijds fouten blijken, die hem nu misschien verborgen blijven, en aiulere malen zou beter dan thans blijken, waar de oorzaken van die fouten te zoeken waren.

De taak van den onderwijzer kan niet worden voorgeschreven als b. v. die van een boekhouder of een klerk. Toewijding en bezielende belangstelling, belangstelling en toewijding zijn levensvoorwaarden voor eene goede school. Arme jeugd, waar zij, van de zijde des onderwijzers, ontbreken! Ik acht het eene leemte in het Reglement, dat de Wetgever zoo goed als niets heeft voorgeschreven om de school als geheel te laten proliteeren van de kennis en de ondervinding der ondergeschikte onderwijzers. Bij een inspectie bleek eens, dat het onderwijs in eene klasse aanleiding gaf tot ernstige ontevredenheid. Ja, zeide de onderwijzer, ik weet ook wel,

Sluiten