Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo'n vergadering, die als gewone dienst behoort beschouwd te worden, zal in den regel zeker nuttig, veelal zeer nuttig blijken voor de schooljeugd en ook voor de onderwijzers zeiven, vooral voor de jongeren onder hen. Die vergaderingen toch kunnen zeer leerzaam zijn; de belangstelling zal er zeker door verhoogd worden, en, wij weten het allen, hoe meer belangstelling wij gevoelen voor ons werk, te lichter valt het ons. Op deze wijze zullen alle onderwijzers spreken van „onze school" en van „onze jongens", en zal de vraag: „Monarchie of Republiek?" hare beantwoording vinden in: „Monarchie met, zooveel mogelijk, overneming van het goede in de republikeinsche instellingen".

Sluiten