Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door eene commissie, daartoe benoemd door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, of wel dat het mondelinge examen vervangen wordt door eene verklaring van het Hoofd der Lagere School, waarvan de candidaat gedurende minstens een half jaar vóór het af te leggen examen onafgebroken leerling is geweest, een en ander voor eiken candidaat afzonderlijk geheel ter beslissing van het College van Curatoren, resp. de betreffende Commissie van Toezicht.

Het schriftelijke werk, toch al het voornaamste gedeelte, kon, zoo noodig, voor die candidaten worden uitgebreid. M. i. konden zeer goed eenige vragen ter schriftelijke beantwoording opgegeven worden over de vaderlandsche geschiedenis en over de aardrijkskunde. Dat de „Programinas der kundigheden" de examen-programmas, hiervoor eene kleine wijziging zouden moeten ondergaan, kon zeker geen bezwaar opleveren. Als nu de schriftelijke opgaven, even als bij de eindexamens, verzegeld en tijdig verzonden werden aan de Hoofden van Gewestelijk Bestuur, dezen ervoor zorgden, dat uiterst nauwlettend toezicht bij de schriftelijke examens gehouden werd, DAT DOOR NIEMAND TIJDENS HET SCHRIFTELIJKE WERK EENIGE AANWIJZING, HOE GERING OOK, GEGEVEN WERD, dan geloof ik, dat Directeur en Leeraren, nader ingelicht door de resultaten van het door anderen afgenomen mondeling examen of door de verklaringen der betreffende Hoofden van Scholen, wellicht volkomen evenveel kans zouden hebben van niet te dwalen bij de toelating of de afwijzing

Sluiten