Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toelating op te nemen. Eenige vaardigheid in dit vak zon als aanbeveling kunnen gelden.

Doch wel zon ik opgenomen willen zien, in aansluiting bij de openbare lagere school, eenige natuurkennis. Op de lagere school kunnen den leerlingen al heel goed eenige duidelijke begrippen van planten dierkunde in de eerste plaats, maar ook van de natuurkunde in de engere beteekenis van 't woord, bijgebracht worden. Dit zal te meer gelden, wanneer onze Regeering ertoe komt van de gelegenheid, die tegenwoordig bestaat, gebruik te maken om met betrekkelijk zeer geringe kosten het onderwijs in de natuurkunde grootelijks te bevorderen. In Nederland zijn nl. stellen van de eenvoudigste werktuigen voor natuurkundige proeven tegen zeer lage prijzen te koop.

Voor 60. gulden per school in eens en verder eene uitgave van misschien 15 gl. per school en per jaar voor noodige reparatie of uitbreiding, kan ons openbaar lager onderwijs vau alles voorzien worden, wat voor een deugdelijk onderwijs in de eerste beginselen der natuurkunde noodig is. Begon men maar eens met de eerste scholen.

Natuurlijk worden in de lagere school slechts algemeene begrippen aangebracht, doch meer vermag of behoeft de lagere school ook niet te doen. En het bezit van goede algemeene begrippen omtrent de verschijnselen in de natuur zullen voor vele leerlingen later van hooge waarde kunnen zijn, stoffelijk en intellectueel, en zullen bij voortgezet onderwijs in de natuurkunde van groot belang blijken. Natuurkennis is het leervak, dat in de

Sluiten