Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoolwet le veranderen, met het oog op cle heftige en voortdurende tegenwerking van een machtige partij (ik schreef dit in 1885). Hoe geheel anders in Indië! Hier zijn geen kerkelijke partijen, hier is geen schoolstrijd, hier vragen de Ouders alleen voldoend onderwijs voor hun kinderen, verbetering en uitbreiding van dit onderwijs, waar het noodig blijkt. En aan uitbreiding is dringend behoefte, uitbreiding door invoering van uitgebreid lager onderwijs, oin hier niet eens te spreken van herhalingsonderwijs — in Nederland in de wet opgenomen — noch van voorbereidend onderwijs.

Het zou van hoog belang zijn voor de kinderen en indirect voor de geheele Indische maatschappij, dat op de openbare lagere scholen onderwijs gegeven werd in Fransch (niet een beetje Fransch is hier bedoeld, zooals nu aan sommige openbare scholen onderwezen wordt, maar een volledige cursus), in de wiskunde en op de belangrijkste plaatsen, voor zoo ver mogelijk, ook in Engelsch en teekenen. Ja, zal menigeen zeggen, men kan nu eenmaal geen ijzer met handen breken, zoo iets zou zeer veel geld kosten en het geld is schaars tegenwoordig, ook bij • het Gouvernement — Ik geloof echter dat veel verbeterd zou kunnen worden, zelfs zonder verhooging van het budget van onderwijs, en dat bij eene betrekkelijk kleine verhooging van dit laatste het openbaar lager onderwijs in Ned.Indië nog aanmerkelijk betere resultaten zou kunnen opleveren dan het nu reeds doet, dat op alle belangrijke plaatsen scholen voor uitgebreid lager onderwijs konden worden opgericht.

Sluiten