Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel over eens, dat de gezondheid van het lichaam het meest bevorderd wordt, niet door er veel voor te doen, maar door er veel voor te laten. Zoo is het ook met den geest. De meisjes, aan wie het diploma zal worden uitgereikt, hebben voldoende geleerd, ook al zouden zij hare studie niet verder voortzetten, dit ook wegens de meerdere ontwikkeling, die het leven zelf aanbrengt.

Zij kunnen in de drie moderne talen boeken lezen en zij zullen dit ook wel zeker doen. Maar wat moeten zij nu nalaten, wat moeten zij mijden met dezelfde of nog meerdere zorg dan waarmede wij alles nalaten of vermijden wat ongezond is voor het lichaam? Dit is vóór alles slechte litteratuur, dat zijn slechte boeken. En hoe zullen zij weten, of zij met slechte litteratuur te doen hebben? Ook hier gaat de vergelijking met het lichaam door: zij zien in den spiegel, niet in den spiegel, in de gewone beteekenis alleen van dit woord, maar in den spiegel van haar binnenste, met andere woorden, de stem van 't geweten zal haar waarschuwen.

Tot zoover de heer van der Stok. Als wij in betrekking tot deze toespraak iets betreuren, dan is het, dat zij, en meer bepaald de conclusie aan het einde, niet gehoord kon worden door alle meisjes van Batavia, neen, door alle ontwikkelde meisjes, die onze taal verstaan.

Sluiten