Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN EN ANDER NAAK

AANLEIDING VAN HET LAATSTGEHOUDEN

EINDEXAMEN. —

'Opgenomen in het: „Het Onderwijs" van 3 .Tuli 1897, No. 26).

Toen ik in het nummer van 12 Juni 11. den uitslag van het Eindexamen der Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus mededeelde, voegde ik daarbij, dat ik mij voorstelde eenige nabetrachtingen over dat examen te laten volgen. Nu ik er mij echter toe zet, word ik mij bewust van nog meer bezwaren dan ik mij aanvankelijk had voorgesteld, en dit in weerwil van mijne overtuiging, dat de openbare behandeling van de openbare zaak, mits werkelijk niets anders dan 't belang van die zaak beoogd wordt, van groot nut kan zijn. Publicitet toch is een eerste eisch van onzen tijd. Mr. Thorbecke eindigde ziju geschrift „Over plaatselijke begrooting" met de woorden: „Licht is in de politische wereld, zoowel als in de natuur, een noodzakelijk levenselement, bij welks gemis geene of niet dan eene halve, ziekelijke ontwikkeling te wachten is. . . . Zonder publiciteit geen

Sluiten