Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITBREIDING

VAN ONS

Openbaar Onderwijs.

(Opgenomen in de „Jam-Bode" van 18 Augustus 1897, No. 189).

Savoir, c'est la fortune de 1'ame ot sa libei'tó; savoir, c'est posséder 1'espace et le temps, c'est agraudir notre ótroit horizon de tont 1'asjiect de 1'univers. c'est mettre dans notre vie si bornée tous les siècles du passé; savoir, c'est vivre.

Madame Clémence Robert.

In vroegere eeuwen en feitelijk in patria tot 1857, hier tot 1868, werd op de openbare lagere school weinig meer geleerd dan lezen, schrijven en rekenen. In Duitschland heette het:

Lesen, Schreiben, Rec/men, Singen Soll man aus der Schule bringen.

Door de nieuwe wet op 't Lager Onderwijs in 1857, waarvan de reorganisatie hier te lande elf, zegge elf, jaren later een gevolg was, is dit anders geworden. Verscheidene nieuwe leervakken deden toen hunne intrede in de lagere school. Toch zijn die nieuwe leervakken m. i. niet de voornaamste factor geweest van den kolossalen vooruitgang in het lager onderwijs, dien genoemde wetsherzieningen, zoo hier als in Nederland, ten gevolge hadden. De hoofdoorzaak daarvan moet men wel zoeken in de

Sluiten