Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel andere maatschappelijke positie, welke de onderwijzer van toen af innam, de hoogeie eisclien aan hem gesteld, de geestdrift waarmede hij zijn nienwe taak aanvaardde en, als een gevolg van zijn streven, de betere paedagogische inzichten, die zich, langzaam dat is waar, baan gebroken hebben. Wanneer ik eene goede lagere school van heden in mijn gedachten vergelijk met den tempel dei wetenschap, waarin ik lezen en schrijven heb geleerd, dan vind ik een onderscheid als tnsschen dag en nacht. Toen een school met honderd leerlingen voor één onderwijzer, thans voor een school van honderd leerlingen drie onderwijzers; toen bij alles een machinaal opdreunen, thans het verband tnsschen oorzaak en gevolg, thans een helder inzicht in de behandelde zaak het hoofddoel van het onderwijs.

Doch van de nieuw bijgevoegde leervakken kwam gedurende nog langen tijd niet heel. veel teiecht. Wie daar noemenswaardige vorderingen in gemaakt had, dankte deze in den regel aan het genoten onderricht op een school voor uitgebreid lager onderwijs of op eene kostschool. En gedeeltelijk is dit zoo gebleven tot op den huidigen dag, zoowel in Nederland als in Indië. Jongens of meisjes, die hier eene goade gonverneinents lagere school doorloopen hebben, lezen in den regel goed, schrijven gewoonlijk netjes en rekenen bijna altijd goed, vaak uitmuntend. Doch de andere leervakken? Aan de Nederlandsche taal wordt op de lagere school veel tijd besteed; 't is het hoofdvak bij uitnemendheid; met de resultaten zal men, lettende op de huiselijke omgeving van vele kinderen, tevreden kunnen zijn, wat niet

Sluiten