Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet goed maken. En met de Indische manggas is het in dit opzicht niet anders dan met de Hollandsche appels.

Ga ik met de requestranten mede, waar zij co-educatie voorstaan, anders is het, waar zij verzoeken om „een hoogere burgerschool met driejarigen cursus voor jongens en meisjes, aansluitende aan de 4" klasse eener lioogere burgerschool met vijfjarigen cursus". Dit komt mij verkeerd voor. In het request zelf heet het. dat „om de hooge kosten de meeste ouders alhier er niet aan kunnen denken hunne zonen naar eene der drie hoofdplaatsen op Java of naar Holland te zenden voor het bezoeken eener hoogere burgerschool. . . Welnu dan moet ook het onderwijs zijn ingericht in overeenstemming met de belangen van die meeste jongens en met die van de meisjes.

Beiden hebben belang bij een geheel, niet bij een deel van een onderwijs, dat bestemd is eerst twee jaren later zijn afsluiting te vindenf dus dan eerst een geheel te vormen. Voor leerlingen, zoo jongens als meisjes, die slechts drie jaren middelbaar onderwijs zullen ontvangen, acht ik eene derde klasse van eene hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus onpractisch. Ik zou daarom aansluiting willen van de 2e klasse te Djogja aan de derde klasse van elke andere openbare hoogere burgerschool in Indië, wat tevens aanmerkelijke!' goedkooper zou uitkomen, daar anders te Djogja, met het oog op de vele nieuwe vakken in de 3e klasse, meer leeraren noodig zijn. Voor de bedoelde aansluiting van de 2® aan elke andere 3' klasse

Sluiten