Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft Djogja voorshands eenig uitzicht, dat eene nadere overweging van hetgeen voor de inrichting van eene daar op te richten hoogere burgerschool het meest gewenscht zou wezen, noodig blijken zal? Wie zal het zeggen? Ik wensch in deze den ingezetenen van de oude Sultanstad en hare omgeving het beste.

Sluiten