Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERVARING.

(Opgenomen in het: „Het Onderwijs' van 5 Maart 1898, No. 10).

De Ervaring is de beste leermeesteres. Voor een man van ervaring voelt men respect; 't woord heeft een veel gunstiger klank voor onze ooren dan boekengeleerde. Wij hebben niet graag een advocaat, die zoo recht van de Universiteit komt, om onze belangen te behartigen; een officier, die pas van de akademie bij de troep komt, heeft nog veel te leeren; aan een jongmensch, dat zijne studie aan de handelsschool pas voltooid heeft, zij het ook met het grootste succes, zal men geen gewichtige belangen toevertrouwen.

Voor den onderwijzer is ervaring even noodig, zoo niet noodiger; want de studie der paedagogiek heeft niet op alle vragen kortaf kunnen zeggen: zoo is het.

Eigen ondervinding is wijsheid, zegt Lessing. En de eerbied, dien een hoogere leeftijd bij alle, ook maar eenigszins beschaafde volkeren, inboezemt, vindt wel zijn voornaamsten grond in het bewustzijn van den inensch, dat het leven zelf de beste school is om levenswijsheid op te doen.

Maar terwijl niet alle leerlingen naar behooren profiteeren van de gewone school, profiteeren wel verreweg de minste naar behooren van hetgeen de

Sluiten