Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kweekelingen nog steeds een min of meer gewichtigen faktor bij het onderwijs uitmaken, gewichtiger vaak dan men het tegenover de buitenwereld liet voorkomen. Hier in Indië werd het gewoonte, dat de aspirant-onderwijzer.[es] geheel buiten de praktijk van het onderwijs bleef, tot hij of zij examen gedaan had. Dan kreeg men eene aanstelling tot onder wij zer[es] der 3 e klasse en het Gouvernement betaalde 125 gulden per maand plus huishuur aan iemand, die zich verbeeldde onderwijzerfes] te zijn, doch die feitelijk daarvoor in de leerschool kwam. Het doorloopen van die leerschool geschiedde dan op kosten van het Gouvernement, op kosten van de schooljeugd. Daarvan is men niet teruggekomen, wat ook nog al moeielijk zou gaan, maar de loop van zaken heeft aan dien toestand, hier in Indië, van zelf een eind gemaakt. De aanvraag om plaatsing als onderwijzeres is n.1. zoo groot, dat men, door diegenen te laten voorgaan, die reeds als kweekeling werkzaam zijn geweest, den noodigen leertijd voor de praktijk niet meer voor rekening van het onderwijs behoeft te laten komen. Mocht de lust om onderwijzeres te worden echter weer eens afnemen, dan krijgt de lagere school weer onderwijzers (eressen), die, nu ja, geëxamineerd zijn, maar die hun leertijd voor de praktijk nog moeten doormaken, dit laatste dan in de school, waaraan zij gerekend worden de betrekking van onderwijzeres te vervuiler, 't Is erger geweest. Toen de kansen op plaatsing hier ongunstiger werden, studeerde men dadelijk door voor de hoofdakte en na deze verworven te hebben,

Sluiten