Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bv. 56 punten behaald hadden.. Verder kon op die leeraarsvergadering bepaald worden, wie van hen, die voor bevordering zonder examen in aanmerking kwamen, casu quo als No. 1, No. 2 enz. moesten beschouwd worden, terwijl van hen, die met examen bevorderd werden, niet een dergelijke lijst werd opgemaakt. Dit zou wellicht een prikkel zijn voor velen om niet, zooals thans nog al eens voorkomt, de zaken in de eerste maanden minder ernstig op te vatten. Zoo iets bestond vroeger aan de Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus te Amsterdam en bestaat er wellicht nog. Ik zal dit niet verder uitwerken, daar ik het dezen keer meer bepaaldelijk over de akte-examens wensch te hebben.

Zelfs de hoofdplaatsen van Indië staan, wat het getal Europeesche inwoners betreft, maar gelijk met kleine Nederlandsche plaatsjes, en zoo komt het, dat hier bij de akte-examens examinatoren en geëxamineerden heel dikwijls goede kennissen, soms vrienden zijn, dat de eersten vaak met de familietoestanden, met het wel en wee van de geëxamineerden van nabij bekend zijn; niet zelden zijn zij werkzaam aan dezelfde school. Aan dit alles is misschien niet veel te veranderen, al is het voor een objectieve, strict onpartijdige beoordeeling wel niet de meest gewenschte toestand. Dat de examinator zijne leerlingen tot examinandi heeft, bv. de leeraren aan de normaalschool, daar is weinig tegen, en het is ook wel niet te vermijden; doch het komt mij zeer bedenkelijk voor. waar de examinator geldelijk belang heeft bij het slagen van zij» candidaten. En dit is herhaaldelijk het geval. Een

Sluiten