Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later voor onderwijzer(es) is gaan studeeren, kan het zeer jammer wezen.

Hoe dit ook zij, voor zooverre het onzen lezers mocht aangaan, weten zij nu, waaraan zij zich te houden hebben.

Naschrift. 1901. Verleden jaar zijn onaangename zaken gezegd, zijn indirect zelfs beschuldigingen geuit en is een ambtelijk onderzoek ingesteld naar aanleiding van afgenomen tentamens. Dit bad alles kunnen voorkomen worden, als het Departement van Onderwijs, E. en Nijv. bovenstaand artikel met aandacht gelezen en op eenigerlei wijze zijn meening bekend gesteld had omtrent het afnemen van tentamens door hen, van wie bekend is, dat zij als examinatoren zullen optreden.

Sluiten