Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P R Q M Q T I E A AN ©I

HOOGERE BURGERSCHOOL

voor Meisjes.

(Opgenomen in het: „Het Onderwijs" van 14 Mei 1898, No. 20).

Behalve de Dames leeraressen en de Heeren leeraren was ook bij de plechtigheid tegenwoordig de heer Dr. van der Stok, President van het College van Curatoren, die straks de diplömas zou uitreiken. Het getal belangstellende ouders was ook dit jaar niet groot. Dit laatste verwondert mij. Met het grootste genoegen heb ik de laatste jaren telkens deze promotie bijgewoond, 't Is iets, 'k zou haast zeggen treffends, die blijmoedig en toch ook half ernstig gestemde, enkele oogenblikken zelfs aangedane meisjes te zien, sommigen nog kinderen, anderen op de grens, waar de dame aanvangt, maar allen nog even frisch in de wereld kijkende, die voor haar zeker nog o zoo vol idealen is. Zie, dat is poëzie!

Multatuli had in Duitschland, 'k meen in Wiesbaden, eens in minder waardeerenden toon gesproken over sommige gedichten van Goethe. Dat was te veel voor een paar jeugdige dames, dweepsters met alles, wat Goethe geschreven had, en dweepsters

Sluiten