Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die het diploma- eindexamen verworven hadden en dus de Hoogere Burgerschool gingen verlaten. Hij nam een voor hem liggend diploma los in zijn hand, waar het echter doorgleed om op de tafel terug te vallen.

Waarom viel dit? Uit gebrek aan wrijving: een kleinigheid in de materiëele wereld; doch neem die kleinigheid weg, en alles wordt anders. De voorbeelden, waarmede de Spreker dit aantoonde, waren niet alleen interessant voor de leerlingen, maar gaven ook voor de volwassen hoorders nog wel een en ander, waarover men nooit zoo recht had nagedacht.

Zonder wrijving ware geen gaan mogelijk, nauwelijks staan; geen stok kon worden vooruitgestoken, geen touw worden gebonden, zelfs geen strikjes vastgemaakt (hier natuurlijk gespannen aandacht bij de meisjes); zonder wrijving ware, in één woord gezegd, alle beweging op aarde onmogelijk. En wat nu de wrijving is in de stoffelijke wereld, dat is voor de intellectueele wereld de herinnering. Neem deze kleinigheid, neem de herinnering weg, en de mensch is geen mensch meer: hij is minder dan een dier, hij is gelijk aan een steen. Socrates heeft het reeds gezegd: Ons weten is herinneren. En dit is zoo; al wat wij weten is feitelijk al wat wij ons herinneren. De groote Grieksche wijsgeer * dacht daarbij in de eerste plaats aan het zich nauwkeurig herinneren. Dit is echter niet ons weten, van de schoonste zijde beschouwd. Ons weten is, ja, herinneren, maar vervormd, het schoone meer op den voorgrond geplaatst, het onaangename

Sluiten