Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLANDSCH ONDERWIJS.

—>-<>-< —

(Opgenomen in het: „Het Onderwijs" van 28 Mei 1898, No. 22).

Art. 128 van liet Regeeringsreglement luidt aldus:

De Gouverneur-Generaal zorgt voor het oprigten van scholen ten dienste der Inlandsche bevolking.

Aan breedsprakigheid lijdt de wetgever hier zeker niet; het artikel is wel een beetje onbepaald. Geeii wonder, dat al spoedig gevraagd werd naaiden omvang van dit voorschrift.

Is het genoeg, dat hier en daar, waar dit het meest noodig wordt geacht, scholen worden opgericht, of is de bedoeling, dat overal inlandsche scholen moeten zijn, waar hieraan behoeft bestaat, dus, evenals in Nederland, overal scholen, waar op een zeker getal leerlingen te rekenen valt? Volgens Mr. Margadant („Het Regeeringsreglement", 36 dl.) heeft de laatste opvatting, die ook vooral Minister Mijer heeft voorgestaan, de overhand behouden, en is de Indische Regeering tot rechtstreeksche en volledige zorg voor het onderwijs aan de Inlandsche bevolking verplicht. In dien geest is ook in 1863 in Nederland beslist onder het ministerschap van Fransen van de Putten. Doch hoever zijn wij thans, vijf-en-dertig jaren later, niet nog verwijderd van dat ideaal! En wat is er nog gedaan om voor „de kinderen des lands" de gelegenheid te

Sluiten