Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IIIÜIJAJ1I

B IJ HET

MIDDELBAAR ÉN BIJ HET LAGER ONDERWIJS.

(Opgenomen in het: ,.Het Onderwijs" van 18 Juni 1898, No. 25).

Jn mijn tijd was het bij 't onderwijzersexamen ('t heette toen nog hulponderwijzers-examen) strijk en zet, dat den candidaten gevraagd werd naar de voordeelen van het klassikaal onderwijs. Tegenwoordig bestaat het hoofdelijk onderwijs op de school zelfs niet in de herinnering meer, en zoo zal bovenstaande vraag wel niet meer zoo onveranderlijk voorkomen, denk ik. Om toen aan het examen in de paedagogiek te kunnen voldoen gebruikten velen een boekje over die wetenschap, geschreven door een kongsie van niet minder dan zeven Amsterdamsche onderwijzers-paedagogen, en waarvan de heele inhoud in den vorm van vragen en antwoorden was gegoten. Geen wonder, dat dit boekje veel gebiuikt werd: men behoefde maar van buiten te leeren. Van dat lastige zelf denken en oordeelen. zich rekenschap geven van hetgeen de ervaring leei de en dit toetsen aan de theorie, daarvan waren en zijn (?) nu eenmaal velen niet gediend. Wat waren nu de voordeelen van het klassikaal onderwijs?

Sluiten