Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevorderd, van B en C te veel. Toch moeten zij bij elkaar blijven, nog maanden lang, in 't geheel 365 dagen. En waarom juist 365 dagen? Omdat de aarde er zoolang over doet om hare omwenteling om de zon te voleindigen. Deed zij niet 365, maar bijv. 265 dagen over hare taak, dan zouden onze leerjaren ook 265 dagen duren, daarvan kan men zich verzekerd houden.

Werkelijk, is het niet veel te lang om aan leerlingen, die vaak reeds zoo veel in kennis verschillen bij 't begin van den cursus, een heel jaar lang hetzelfde onderwijs te geven? Zou het niet anders en beter kunnen; zouden de vijf studiejaren niet beter omgezet zijn in tien afdeelingen van een half jaar elk? Inderdaad zou het m. i. beter, veel beter zijn, maar . . . voor 10 afdeelingen rekent men 20 of 21 leeraren noodig en zooveel zijn er op een Hoogere Burgerschool maar zelden. Voor Semarang en Soerabaia zou een dergelijke regeling dus geldelijke, offers eisclien, en ons middelbaar onderwijs kost toch al zooveel, dat daaraan wel niet te denken valt. Voor Batavia is het echter iets anders, daar zou het getal leeraars 't zeilde

kunnen blijven.

Ziehier, hoe ik mij eene klassenindeling van

een half jaar elk voorstel.

Meent de lezer wellicht, dat zoo iets toch geen kans op verwezenlijking heeft, dan erken ik gaarne, dat ik die meening deel, tenminste in zooverre, dat er eerst nog vrij wat water door de Tjliwong zal stroomen; maar dat men er ooit toe komen zal, geloof ik. Ook zaken, die geen oogenblikkelijk

Sluiten