Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen, zelfs jonge kinderen zeer vlugge, vlugge, middelmatige en domme, een: geheel jaar bij elkaar in dezelfde afdeeling zouden moeten houden, en slechts éénmaal in 't jaar nieuwe leerlingen zouden worden aangenomen.

Veel zou er nog te zeggen vallen over de bezwaren, die vermoedelijk bij velen zullen opkomen tegen eene regeling als de hier beschrevene van de klassenindeeling bij de Bataviaasche Hoogere Burgerschool en tegen de thans geldende en door mij verdedigde regeling bij de lagere school, doch gebrek aan tijd en daarbij aan plaatsruimte in ons blad *) noodzaken mij het hier bij te laten. Misschien kom ik er nog wel eens op terug.

Voorloopig zij het bovenstaande ter overweging, zoo mogelijk ook ter bespreking aan onze lezers aanbevolen!

*) „Het Onderwijs'

Sluiten