Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is mij een aangename plicht hier aan allen, die ons door het e:even van in lir.h tinnen nf nr.

U V/1 v/

andere wijze hebben geholpen, mijn besten dank te betuigen. In dit opzicht heeft „Het Onderwijs", tot dusverre alle reden tot tevredenheid gehad; waar wij om inlichting aanklopten of andere hulp behoefden, is die ons steeds met de meeste welwillendheid verstrekt.

Mijn dank ook voor de sympathie, die wij van verschillende zijden bij ons werk mochten ondervinden. En hiermede den lezer heil!

Salemba, 23 Juni 1898.

Sluiten