Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DEPARTEMENT

van

ONDERWIJS, EEREDIENST EN NIJVERHEID (1901).

Dit weik zou niet compleet zijn, als geen enkel woord gewijd werd aan dat. gedeelte van het Groote Huis op 't Waterlooplein, waar alle of bijna alle belangen van 't Onderwijs tezamen komen, het hart van 't groote lichaam.

Voorat zij echter uitdrukkelijk verzekerd, dat in dit hoofdstuk uitsluitend zaken bedoeld zijn uit de vorige eeuw, die (de Keizer van Duitschland heeft liet zelf gezegd) afgesloten is op 31 December 1899.

Hoe komt het, dat na de tot standkoming in 1868 van het Reglement op het Lager Onderwijs voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden geen Chef van het Departement zich weer geroepen heeft gevoeld om, zoo mogelijk, zijn naam te verbinden aan eenige gewichtige verbetering of uitbreiding van ons onderwijs? Bleef er na de zoo belangrijke organisatie van 1868 weinig of niets meer te wenschen over voor het Lager Onderwijs, dat zeker het belangrijkste deel omvat? Heeft de Waal, de eerste departementschef', zijnen opvolgers het gras voor de voeten weggemaaid op een wijze, dat er de eei>te

Sluiten