Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet genoeg wezen, om daden van willekeur te bestrijden, wij hebben, en dit vooral, ook haar oorzaak weg te nemen. Cessante causa, cessat effectus. Zoo lang wij geen deel mogen nemen aan de inrichting en aan het beheer van onze koloniale huishouding, zoo lang ook worden wij door de willekeur bedreigd. De laatste telegrammen uit het moederland hebben ons medegedeeld, dat zich daar een nederlandsch-indische kiesvereeniging gaat vormen. Ziedaar dan reeds één schrede op onzen weg, die naar de hoog noodige verbetering van onzen kolonialen toestand leidt. Zij is wel klein, maar zij is tevens de eerste. Ce riest que le premier pas qui coüte. Moge zij spoedig door meerdere en grootere schreden gevolgd worden.

12 Februari 1898.

Sluiten