Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Krijgsraad.

Het wetboek voor ons krijgsvolk te lande werd, ik meen, in 1815 ingevoerd. Onze militaire begrippen, althans een deel daarvan, hoewel in de laatste drieëntachtig jaren ontzachlijk veranderd, blijven niettemin wettelijk onderworpen aan de meer dan verouderde begrippen van enkele voorvaderen, die geleefd hadden in den tijd van Napoléon, toen met het recht al heel weinig rekening gehouden werd. Een reeks van legerkommandanten, die elkander hebben opgevolgd, zijn opgetreden met de overtuiging, waarvan trouwens ieder militair doordrongen is, dat een nieuw wetboek dringend noodig is voor ons leger. Toch zijn allen afgetreden, zonder in die behoefte te hebben voorzien. In onze koloniën, als in alle landen, waar de wetten geen uitdrukking van den volkswil kennen, geschiedt het maken of veranderen van wetten langzaam en gebrekkig.

Volgens ons militair wetboek moeien alle militairen, beneden den rang van hoofd-offleier, die zich aan de krijgswetten vergrepen hebben, of die van zulk vergrijp verdacht worden, te recht staan voor een krijgsraad, bestaande uit zeven leden, de president daaronder be-

Sluiten