Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die geheim behandeld werd, geheim te houden. ij kunnen dit goed inzien, als wij slechts raadplegen met de geschiedenis.

Moreau was een voortreffelijk generaal, maar ver beneden Napoléon I, die plaats heeft in de rij der groote veldheeren. Moreau was zóó jaloersch op zijn meerdere, dat hij betrokken werd in een samenzwering tegen het leven van Napoléon, hoofd van den staat. Moreau werd door den rechter veroordeeld tot twee jaren gevangenisstraf, maar Napoléon schonk hem kwijtschelding van die straf; zorgde dat de beurs van Moreau goed gevuld werd; en gaf aldus Moreau, die nog jeugdig was, gelegenheid om zich in Amerika een nieuwe toekomst te schepen. Toen in 1813 heel Europa tegen Napoléon te velde trok, hadden de verbonden mogendheden ontzachlijke behoefte aan een goed generaal. Moreau was niet alleen goed generaal, maar daarenboven volkomen bekend met Frankrijk, met het fransche leger, met Napoléon, met wien hij jaren lang vertrouwelijk had omgegaan. De verbonden mogendheden riepen Moreau uit Amerika, en Moreau kwam. Moreau voerde de verbonden legerscharen aan tegen zijn vaderland, en tegen zijn weldoener. Hij was op nieuw, en nu twee malen verrader. De roem zijner vroegere verdiensten is ondergegaan in schande. Zoo oordeelden Frankrijk en

Sluiten