Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een merkwaardig voorbeeld hiervan wordt door Zwitserland gegeven.

De hoofdtrek van het zwitsersche karakter is vaderlandsliefde. Het is voor den vaderlandlievenden vreemdeling een lust, dit in Zwitserland optemerken. Nooit bezocht ik daar een der talrijke volksvergaderingen, of ik werd getroffen door de wijze, waarop Chère patrie! en Chers compatriotes! door de redenaars werden uitgesproken, door de vergadering werden aangehoord. In zes achtereenvolgende jaren was ik dikwijls getuige van volksfeesten, die de zwitsers bij duizenden te samen brachten, maar nooit zag ik de orde verstoord, en nooit hoorde ik slechte taal. De zwitsersche gevangenissen zijn weinig bevolkt, en de zware misdadigers, daarin opgesloten, zijn vreemdelingen, meest italianen of franschen. In Zwitserland kreeg ik overal en altijd den indruk, dat alle zwitsers zich verbonden hebben, hun eerbied voor hunne wetten zoo hoog mogelijk optevoeren, opdat allen veilig van het leven zouden kunnen genieten. De wapenspreuk van Zwitserland: Tous pour un, un pour tous! is dus geen ijdele grootspraak. Vooral blijkt dit uit de blijmoedigheid, waarmede de Zwitser, ter wille van het lieve vaderland, zijn zware offers brengt. Omdat de zwitsersche staatskas over geen ruime inkomsten be-

Sluiten