Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander kan bijdragen tot de vaderlandsliefde, maar om tot de vaderlandsliefde te kunnen bijdragen, moet de vaderlandsliefde reeds bestaan, en zoo kom ik terug tot de vraag: Hoe ontstaat de opmerkelijke vaderlandsliefde der zwitsers?

Gansch Zwitserland is als bedekt met bergen, die weinig vruchtbaar zijn. Dit maakt Zwitserland, hoewel in Basel en in Genève, vooral in Basel, groote kapitalen geborgen liggen, tot een arm land, hetwelk zijn bevolking niet voeden kan. Jaarlijks trekken heel veel zwitsers, mannen en vrouwen, naar den vreemde, niet om fortuin te zoeken, maar om met den arbeid het dagelijksch brood te verdienen. En Zwitserland zorgt, dat zijn zonen en dochters dit kunnen doen. Zwitserland zorgt daarvoor zóó uitnemend goed, dat al zijn kinderen volop gelegenheid vinden zich te vormen, niet alleen tot bekwame menschen, die goede diensten kunnen bewijzen, maar ook tot degelijke menschen, wier diensten worden gezocht. De zwitsersche hooge en lage scholen, die kunst en wetenschap onderwijzen, worden tegen geringe betaling of kosteloos bezocht, zoodat zij voor alle zwitsers gelijkelijk open staan. Zij zijn zóó talrijk en zóó voortreffelijk, — mijn dankbare hulde aan Mademoiselle L. Maret, aan VEcole secondaire et supérieure des jeunes filles, aan Madame M. Marcinhes, en aan het conser-

Sluiten